Všeobecné podmínky

Řidičský průkaz skupiny B

Zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném voze

Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.

Ve vozidle je přísně zakázano kouřit

Platební podmínky

Po rezervaci obdrží nájemce zálohovou fakturu. Pro platnost rezervace je nutné uhradit 50 % zálohy jako blokaci termínu.

Doplatek části za půjčení obytného auta musí být uhrazen nejpozději v den převzetí.

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000,- Kč.

Výše nájemného se sjednává dle ceníku.